9 października 2018

Pozyskane Środki

         
ŚRODKI POZYSKANE NA ZADANIA INWESTYCYJNE
Nazwa zadania Całkowity koszt zadania Pozyskane dofinansowanie Wkład własny gminy Żródło dofinansowania
ROK 2018
Przebudowa ulicy Łącznej w Ziemięcicach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej. 766 971,12 zł 568 183,00 zł 198 788,12 zł Metropolitalny Fundusz Solidarności
Budowa chodnika w ciągu ulicy Kopernika w miejscowości Miedary. Etap V i zakończenie budowy. 230 330,37 zł 195 780,00 zł 34 550,37 zł Metropolitalny Fundusz Solidarności
Budowa filii bibliotecznej w Ziemięcicach. 2 025 657,53 zł 305 053,00 zł 1 720 604,53 zł LEADER w ramach PROW 2014-2020
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Ziemięcicach ul. Polna i Słoneczna. 1 702 977,74 zł 1 147 032,66 zł 555 945,08 zł RPO WSL 2014-2020 oraz WFOŚiGW
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Przezchlebiu ul. Stawowa, ul. Mikulczycka, ul. Zielona oraz ul. Polna. 2 033 702,28 zł 1 475 682,59 zł 558 019,69 zł RPO WSL 2014-2020 oraz WFOŚiGW
Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zbrosławice – I etap. 2 197 203,28 zł 1 705 347,22 zł 491 856,06 zł RPO WSL 2014-2020
OGÓŁEM ROK 2018 8 956 842,32 zł 5 397 078,47 zł 3 559 763,85 zł  
ROK 2017
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zbrosławice – etap I. 1 653 988,51 zł 793 854,86 zł 860 133,65 zł RPO WSL 2014-2020
Zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętoszowicach. 779 820,00 zł 500 000,00 zł 279 820,00 zł RPO WSL 2014-2020, WFOŚiGW oraz Urząd Marszałkowski
OGÓŁEM ROK 2017 2 433 808,51 zł 1 293 854,86 zł 1 139 953,65 zł  
ROK 2016
Budowa wodociągu w ciągu ulicy Wąskiej w miejscowości Wilkowice. 273 328,84 zł 67 815,55 zł 205 513,29 zł WFOŚiGW
Budowa wodociągu w ciągu ulicy Parkowej w miejscowości Kamieniec. 51 835,89 zł 17 624,31 zł 34 211,58 zł WFOŚiGW
OGÓŁEM ROK 2016 325 164,73 zł 85 439,86 zł 239 724,87 zł  
ROK 2015
Budowa ulicy Świerkowej w Szałszy. 1 485 662,61 zł 413 152,00 zł 1 072 510,61 zł Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Budowa (modernizacja) wodociągu w ciągu ulicy Wolności w miejscowości Laryszów. 621 164,73 zł 482 686,75 zł 138 477,98 zł PROW 2007-2013 oraz WFOŚiGW
Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Mikulczyckiej w Przezchlebiu. 333 723,73 zł 227 174,09 zł 106 549,64 zł PROW 2007-2013 oraz WFOŚiGW
Budowa zaplecza sanitarno – technicznego przy obiekcie sportowym w Ziemięcicach. 331 349,37 zł 121 952,00 zł 209 397,37 zł PROW 2007-2013
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieszowie. 3 226 353,91 zł 1 981 920,06 zł 1 244 433,85 zł PROW 2007-2013 oraz WFOŚiGW
Budowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa (modernizacja) sieci wodociągowej w Przezchlebiu. 698 088,55 zł 273 673,04 zł 424 415,51 zł WFOŚiGW
Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Miedarach. 295 346,37 zł 90 800,00 zł 204 546,37 zł Ministerstwo Sportu i Turystyki
OGÓŁEM ROK 2015 6 991 689,27 zł 3 591 357,94 zł 3 400 331,33 zł  
RAZEM
RAZEM LATA 2015 – 2018 18 707 504,83 zł 10 367 731,13 zł 8 339 773,70 zł  
         
W latach 2014 – 2015 występowały znaczne opóźnienia ze strony zarządzającego Regionalnym Programem Operacyjnym – nie uruchamiano konkursów, z których gmina mogła pozyskać dofinansowania.

 

 

 

ŚRODKI POZYSKANE NA RZECZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY ZBROSŁAWICE
Program Koszt zadania, w tym: Uzyskane dofinansowanie Wkład własny Gminy
ROK 2018
źródło dofinansowania – WFOŚiGW w Katowicach
„UTWORZENIE ZIELONYCH PRACOWNI” – SP w Przezchlebiu, SP w Wieszowie, SP w Zbrosławicach 119 347,95 zł 109 490,00 zł 9 857,95 zł
„ZIELONA SZKOŁA” – SP w Wieszowie – dofinansowanie do wyjazdu śródrocznego dzieci nad morze – finansowany ze środków WFOŚiGW oraz wpłat i opłat adresatów zadania 35 100,00 zł 5 340,00 zł 0,00 zł
źródło dofinansowania – budżet państwa
„AKTYWNA TABLICA” – rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – SP w Zbrosławicach, SP w Wieszowie, SP w Kamieńcu, SP w Czekanowie 70 000,00 zł 56 000,00 zł 14 000,00 zł
„NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA” – rządowy program dofinansowujący zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych – SP w Czekanowie, SP w Przezchlebiu, SP w Kopienicy 13 100,00 zł 10 480,00 zł 2 620,00 zł
źródło dofinansowania – środki EFS
„Minikuźnia przedszkolnych talentów w Gminie Zbrosławice” – projekt unijny w latach 2018-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – GP w Wieszowie 563 230,10 zł 478 745,58 zł 84 484,52 zł
źródło dofinansowania – środki ministerialne
„UMIEM PŁYWAĆ” – program powszechnej nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki – wszystkie szkoły podstawowe z Gminy Zbrosławice 23 256,00 zł 10 800,00 zł 12 456,00 zł
OGÓŁEM ROK 2018 824 034,05 zł 670 855,58 zł 123 418,47 zł
ROK 2017
źródło dofinansowania – WFOŚiGW w Katowicach
„UTWORZENIE ZIELONYCH PRACOWNI” – SP w Ziemięcicach, SP w Czekanowie, SP w Kopienicy 114 920,02 zł 102 547,00 zł 12 373,02 zł
„ZIELONA SZKOŁA” – SP w Wieszowie, SP w Ziemięcicach – dofinansowanie do wyjazdu śródrocznego dzieci nad morze – finansowany ze środków WFOŚiGW oraz wpłat i opłat adresatów zadania 48 720,00 zł 7 100,00 zł 0,00 zł
źródło dofinansowania – budżet państwa
„AKTYWNA TABLICA” – rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – ZSP w Miedarach, SP w Przezchlebiu, SP w Ziemięcicach, SP w Kopienicy 70 000,00 zł 56 000,00 zł 14 000,00 zł
„BEZPIECZNA +” – rządowy program wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – SP w Czekanowie, SP w Przezchlebiu, SP w Zbrosławicach 41 480,00 zł 33 184,00 zł 8 296,00 zł
„NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA” – rządowy program dofinansowujący zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych – ZSO Kamieniec, ZSP Miedary, SP Wieszowa 16 200,00 zł 12 960,00 zł 3 240,00 zł
źródło dofinansowania – środki EFS
„W naszym ogrodzie – rozwój i integracja dzieci przedszkolnych w Gminie Zbrosławice” – projekt unijny w latach 2017-2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego we partnerstwie z Regionalną Fundacją Pomocy Niewidomym w Chorzowie – GP w Świętoszowicach, GP w Przezchlebiu 497 582,19 zł 444 130,24 zł 53 451,95 zł
źródło dofinansowania – środki ministerialne
„UMIEM PŁYWAĆ” – program powszechnej nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki – wszystkie szkoły podstawowe z Gminy Zbrosławice 61 430,00 zł 13 998,60 zł 47 431,40 zł
OGÓŁEM ROK 2017 850 332,21 zł 669 919,84 zł 138 792,37 zł
ROK 2016
źródło dofinansowania – WFOŚiGW w Katowicach
„ZIELONA SZKOŁA” – SP w Wieszowie – dofinansowanie do wyjazdu śródrocznego dzieci nad morze – finansowany ze środków WFOŚiGW oraz wpłat i opłat adresatów zadania 23 760,00 zł 3 980,00 zł 0,00 zł
źródło dofinansowania – środki EFS + budżet państwa
„Efektywne kształcenie w Szkole Podstawowej w Zbrosławicach” – projekt unijny w latach 2016-2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – SP Zbrosławice 162 500,00 zł 146 250,00 zł 16 250,00 zł
źródło dofinansowania – środki ministerialne
„UMIEM PŁYWAĆ” – program powszechnej nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki – wszystkie szkoły podstawowe z Gminy Zbrosławice 43 499,00 zł 21 271,95 zł 22 227,05 zł
OGÓŁEM ROK 2016 229 759,00 zł 171 501,95 zł 38 477,05 zł
ROK 2015
źródło dofinansowania – WFOŚiGW w Katowicach
„ZIELONA SZKOŁA” – SP w Wieszowie – dofinansowanie do wyjazdu śródrocznego dzieci nad morze – finansowany ze środków WFOŚiGW oraz wpłat i opłat adresatów zadania 15 540,00 zł 2 040,00 zł 0,00 zł
źródło dofinansowania – budżet państwa
„BEZPIECZNA +” – rządowy program wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – SP w Wieszowie, SP w Kamieńcu, SP w Kopienicy, SP w Ziemięcicach 38 800,00 zł 31 040,00 zł 7 760,00 zł
„KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ” – rządowy program wspierania organów prowadzących szkoły w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – SP w Czekanowie, SP w Kamieńcu, SP w Kopienicy, SP w Ziemięcicach, SP w Miedarach, SP w Przezchlebiu, SP w Wieszowie, SP w Zbrosławicach 11 875,00 zł 9 500,00 zł 2 375,00 zł
OGÓŁEM ROK 2015 66 215,00 zł 42 580,00 zł 10 135,00 zł